درمان مجدد ریشه چگونه است؟

دندان عقل
درمان مجدد ریشه چگونه است؟ باید همه گزینه‌ ها و معایب و مزایای هر روش در نظر گرفته شود. دندانی که باید دوباره درمان شود، ابتدا باید باز شود و سوراخ کوچکی در سطح جونده آن ایجاد گردد. این کار برای ایجاد دسترسی به داخل دندان است. در فرایند درمان مجدد ریشه، اندودانتیست موادی که در درمان اولیه مجرای ریشه را با آن پر کرده بود، خارج می‌کند. سپس با دقت دندان را معاینه کرده و به دنبال مجراهای اضافی احتمالی یا عفونت جدید می‌گردد. سپس اندودنتیست هر گونه آلودگی را تخلیه کرده و داخل دندان‌ را تمیز و ضد عفون...
بیشتر

درمان ریشه دندان (عصب کشی)

ساختار دندان دندان از دو بخش ساخته شده است: 1.تاج:بخشی از دندان است که در دهان قابل مشاهده است 2.ریشه:که به استخوان فک گسترش یافته و دندان را در موقعیت خودش نگه میدارد دندان همچنین دارای قسمت های دیگر است، از جمله: • مینا – پوشش سخت خارجی • عاج – مواد نرم تر که مینای دندان را پشتیبانی میکند • سمان – مواد سخت است که سطح ریشه را میپوشاند • پالپ دندان – بافت نرم در مرکز دندان سیستم کانال ریشه شامل پالپ دندان و قسمتی از تاج است که به نوک ریشه گسترش پیدا کرده است. هر دندان می...
بیشتر