برای رفع درد بعد از درمان ریشه(عصب کشی) چه باید کرد؟

عموما درد بعد از درمان ریشه (عصب کشی) درد ضعیف تا متوسط می باشد که بیشتر موقع جویدن اتفاق افتاده یا تشدید می گردد. ابتدا باید بررسی گردد در بسیاری از موارد پانسمان یا ترمیم دندان درمان ریشه بلند می باشد یا فضای آن با دندان کناری مناسب نمی باشد، که منجر به درد می گردد. که در این حالت نیاز به تجویز دارو نمی باشد و با اصلاح بلندی درد خود به خود بهبود می یاید. ولی اگر درد ناشی از بلندی نباشد، باید با استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ژلوفن یا بروفن هر شش ساعت یا  هر چهار ساعت درد را ک...
بیشتر