درمان اپلیمنت و مراقبت های آن

مراقبت های درمان ایمپلنت مراقبت های درمان ایمپلنت دندانى پس از جراحى چیست؟ مراقبتهای پس از جراحى ایمپلنت: 1- استراحت: در ساعات باقی مانده از روز پس از عمل جراحی ، دراز کشیده و استراحت کنید، سر خود را کمی بالاتر قرار دهید. فعالیت بدنی خود را محدود کند، از انجام تمرینات ورزشی شدید تا ۴۸ ساعت پس از جراحی ایمپلنت دندانى بپرهیزید . ٢-یخ: در اسرع وقت، یک کیسه یخ(دور کیسه پارچه بپیچید) را بر روی صورت خود در محل عمل قرار دهید بطور متناوب ۱۰ دقیقه یخ را بر روی صورت خود نگهدارید و ۱۰ دقیقه آنرا ب...
بیشتر