درمان‌های جایگزین انواع بریج‌ دندان

درمان‌های جایگزین انواع بریج‌ دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی درمان‌های جایگزین انواع بریج‌ دندان بریج‌های دندان دارای 4 نوع هستند. در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان درمان‌های جایگزین انواع بریج‌ دندان را مورد بررسی قرار می دهیم. بریج معمولی متداول‌ترین نوع بریج‌های دندانی بریج‌های سنتی یا معمولی هستند که از دو یا چند تاج و یک یا چند دندان فیلر تشکیل شده است. تمام این تاج‌ها و فیلرها به یکدیگر متصل بوده و با سیمان کردن تاج‌ها بر روی دندان‌های مجاور فضای خالی در جای مناسب خود قرار می‌گیرند. مواد سازنده این نوع بریج‌ها ...
بیشتر