چرا درد دندان در خواب شب به سراغمان می آید ؟

شب ها با توجه به حالت درازکشی که هستیم، فشار کل ناحیه سر افزایش پیدا می کند . بطور طبیعی وقتی در حالت ایستاده هستیم ، به علت اثر جاذبه زمین و فشار خون ، مقداری فشار در عروق ناحیه سر و گردن وجود دارد و وقتی دراز می کشیم ، فشار داخلی رگ های خونی مقداری افزایش پیدا می کند. همین امر باعث می شود فشار داخلی عروقی هم که در ناحیه اتاق پالپ وجود دارد ( اتاق مخصوص عروق و اعصاب داخل دندان ها ) افزایش پیدا کند. لذا با افزایش فشار عروق (رگ های خونی) ، فشار بیشتری روی اعصاب مجاور بوجود می آید و دندان_درد...
بیشتر