درد بعد از عصب کشی

درد بعد از عصب کشی دندان
چطور درد بعد از عصب کشی را کاهش دهیم؟ تا زمانی که بی حسی در ناحیه ی فک، لب یا زبان حس می کنید از جویدن خودداری نمایید. در صورت داشتن درد، از آنتی بیوتیک ها و مسکن استفاده شود. البته این دردها پس از انجام عصب کشی دندان طبیعی است. به حالت های گوناگون مثل ضربان دار و یا در حین ایجاد فشار و ضربه ممکن است ایجاد شود. این درد ها موقتی است و به مرور زمان و بعد از تاثیر گذاری داروها رفع خواهند شد. پس از عصب کشی از قسمت مخالف فک خود برای جویدن استفاده نمایید. از جویدن آدامس وشیرینی ها و خوراکی ها...
بیشتر