آیا برای بیماران باردار می توان درمان های دندانپزشکی انجام شود؟

سوال بسیار مهمی که ممکن است برای همه پیش آید انجام اقدامات دندانپزشکی برای بیماران باردار می باشد. نکته ی قابل توجه این است که بر خلاف باور عمومی که متصورند برای فرد باردار نمی توان درمان ریشه انجام نمود، ولی باید دانست برای این بیماران تحت شرایطی می توان اقدامات دندانپزشکی را انجام داد. مهمترین مشکلی که در بیماران باردار وجود دارد خطر تشعشع اشعه ایکس می باشد که می تواند منجر به اختلالات تکامل در جنین شود ولی این تشعشعات را می توان با پیشبندهای سربی مقاوم در برابر اشعه و یا استفاده از دستگاه ...
بیشتر