چگونگی خروج براکت از دهان

ماهها یا حتی سالها درمان ارتودنسی به شکل براکت را تحمل کرده اید و حالا زمان آن رسیده که سیستم براکت از دندانها باز شده و خارج شود.مسلما اگر بدانید دقیقا چه کاری قرار است انجام شود، بهتر با دندانپزشک همکاری میکنید و آمادگی پیدا میکنید. در آوردن براکت کاری نسبتا سریع و بدون درد است. در واقع این کار از بسیاری از جنبه ها از گذاشتن براکت آسانتر است. - در آوردن الاستیک ها ترتیب مراحل در آوردن براکت برعکس گذاشتن آنهاست. بنابراین ابتدا کش یا الاستیکهای کوچک را که در اطراف هر براکت نصب شده تا سیم (آرچ ...
بیشتر