جرمگيري چيست و چه مراحلي دَارد؟

جرمگيري چيست و چه مراحلي دَارد؟ جرمگيري ساليانه يكي از راههاي پيشگيري از عفونت لثه و پوسيدگي مي باشد جرم و رسوبات و باقيمانده غذا در فاصله بين لثه و دندان به مرور زمان مينشيند و باعث ايجاد فاصله بين لثه و دندان مي شود و كم كم لثه و استخوان تحليل مي رود و جمع مي شود و اين جرم و عفونت بيشتر شده و با علايم مثل خونريزي هنگام خواب و مسواك زدن ،تورم و قرمزي ،التهاب همراه مي شود و اين عفونت با از بين بردن لثه باعث لق شدن دندانها مي شود حساسيت دنداني بعد از جرمگيري طبيعي است و لازم به ذكر است كه در ج...
بیشتر