جراحی لثه

جراحی لثه
جراحی لثه جراحی لثه تنها راه برای کاهش، متوقف و یا حتی از بین بردن اثرات بیماری‌های لثه، زدودن باکتری‌ها، پلاک‌ها و رسوب‌ها از زیر لثه‌ها است. از بین بردن باکتری‌های مضری که باعث بیماری‌های دهان و دندان می‌شود،از چندین راه انجام می‌شود. روش معمول جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه دندان که با جراحی لثه یا استخوان  انجام می‌شود. یک روش مؤثر برای از بین بردن مقادیر زیادی از پلاک‌ها و رسوب‌ها است. روش مدرن‌تر که لَناپ نام دارد،روشی است با حداقل آسیب این روش با نام «لیزر درمانی دهان و دندان» نیز شناخ...
بیشتر