آشنایی با اپیکواکتومی (جراحی قطع ریشه دندان)

جراحی قطع ریشه دندان یا اپیکواکتومی چیست؟ هنگامی که دندانپزشک اپیکواِکتومی را به شما توصیه می‌کند به این معنی است که عصب ‌کشی و درمان معمول ریشه نمی‌تواند دندان شما را نجات دهد. شکل- ساختار دندان سالم در تصویر بالا نشان داده شده است. بخشهای نشان داده شده با فلش به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: مینا، عاج، پالپ، مجرای ریشه حاوی بافت پالپ، استخوان و لثه. اپیکواِکتومی چیست؟ اپیکواِکتومی یک عمل جراحی کوچک است که در آن نوک ریشه دندان قطع و برداشته می‌شود. اپیکو (apico) معادل اپکس به معن...
بیشتر