علت نامرتب شدن دندان‌ها چیست؟

در افراد، ژن مسئول رشد فک‌ها کاملا مستقل از ژن مسئول تکامل دندان‌هاست. بنابراین هرگونه ناهماهنگی در نسبت میان اندازه دندان‌ها با رشد فک بالا و پایین، می‌تواند به نامرتب شدن یا شلوغی دندان‌ها از یک طرف و فاصله افتادن میان دندان‌ها از طرف دیگر منجر شود. البته عوامل دیگری هم می‌تواند به بی‌نظمی در آرایش دندان‌ها بینجامد، از جمله زود از دست دادن دندان‌ها و پوسیدگی بین دندانی، بخصوص در دندان‌های شیری که به کاهش فضای فکی و در نتیجه از دست رفتن فضای لازم برای رویش دندان‌های دائمی منجر می‌شود. بیماری‌...
بیشتر