تکنولوژی های جدید در دندان پزشکی

آپکس لوکیتور
آپکس لوکیتورها دستگاه‌های آپکس لوکیتور، دستگاه‌های الکتریکی هستند که در شرایط استاندارد مورد استفاده می‌توانند محل آپکس را با دقت بسیار بالا  و خوب برای دندانپزشک تخمین بزنند. ابن دستگاه ها طول کارکرد برای کانال‌های ریشه را مشخص می کنند. استفاده از این دستگاه‌ها نیاز به اخذ رادیوگرافی‌های مکرر را برطرف می‌کند اما به هیچ وجه دندانپزشک را از گرفتن رادیوگرافی بی‌نیاز نمی‌کند. رادیوگرافی‌های دیجیتال سنسورهای دیجیتال امروزه در دندانپزشکی رایج شده‌اند و توانسته‌اند که هم سرعت اخذ رادیوگرافی و...
بیشتر