تورم صورت ناشی از عفونت دندان و درمان تورم و آبسه

تورم صورت بعد از شروع درمان، بین جلسات درمان یا بعد از اتمام کار عصب‌کشی (درمان ریشه) برای مراجعین ممکن است که امر عادی و پذیرفتنی نباشد، ولی جقیقت این است که این دست حوادث برای دندان‌پزشکان امر عجیب و غریبی نیست. در مورادی پیش می‌آید که بعد از شروع یا خاتمه درمان ریشه (عصب‌کشی) با تورم متوسط تا زیادی مواجه می‌شویم. اکثر بیماران این تورم‌ها را عفونت دانسته و آن را خطرناک تلقی می‌کنند که در مواردی هم ممکن است حق داشته باشند. علل آبسه و تورم: تورم و آبسه صورت با منشا دندانی علت عفونی ویا الته...
بیشتر