تفاوت جرم‌ گیری با بلیچینگ دندان

تفاوت جرم‌ گیری با بلیچینگ دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی تفاوت جرم‌ گیری با بلیچینگ دندان حتما تا به حال برایتان پیش آمده زمانی که خود را آیینه نگاه می‌کنید، از رنگ دندان خود چندان راضی نباشید. وقتی عمیق‌تر در آیینه خیره می‌شوید تا علت بدرنگی آن را بررسی کنید، به ذرات و پلاک‌هایی برخورد می‌کنید که ناخواسته در دهان شما ایجاد شده‌اند. خب در این شرایط باید چه کنید؟ در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان به بررسی تفاوت جرم‌ گیری با بلیچینگ دندان می پردازیم. هر دو روش جرمگیری و بلیچینگ دندان باعث روشن تر شدن دندان‌ها می‌ش...
بیشتر