تفاوت ایمپلنت و دندان مصنوعی

تفاوت ایمپلنت و دندان مصنوعی
تفاوت ایمپلنت و دندان مصنوعی هنگامی که شخصی دندان های خود را از دست می دهد دچار مشکلات دیگر چون جویدن غذا و زیبایی می شود. ایمپلنت دندان یا کاشت دندان مفید تر از دندان مصنوعی است برای اینکه همیشه در محلی که دندان از دست رفته است، وجود دارد. کاشت دندان بهترین راه حل برای دندان های از دست رفته است. درواقع کاشت دندان به صورت یک پیچ است که بر روی فک وصل می شود و از جنس تیتانیوم هست و این امکان را می دهد که تاج دندان مصنوعی به دندان طبیعی وصل شود.  ممکن است دندان مصنوعی یا دست دندان از لحاظ مالی به...
بیشتر