تعداد کانال‌ دندان‌ ها

تعداد کانال‌ دندان‌ ها | بهترین دندانپزشک اصفهان
تعداد کانال‌ دندان‌ ها دندان ها با هم تفاوت دارند و همه دندان ها شبیه هم نیستند. دندان‌های ثنایای جلویی و دندان کانین (دندان نیش) اصولا شامل یک ریشه هستند که دارای ۱ کانال دندان است. دندان‌ های پرمولر (دندان‌های آسیاب کوچک) و دندان‌های مولر یا دندان‌های آسیای عقبی شامل ۲ الی ۳ ریشه هستند که هر مورد شامل ۱ یا ۲ کانال دندان است. درمان دندان هایی که تعداد ریشه های بیشتری دارند بیشتر طول می کشد و هزینه نسبتا بالاتری را شامل می شود. عصب کشی دندان های مولر معمولا نسبت به دندانهای نیش هزینه بالاتر...
بیشتر