تشخیص و درمان انواع تروما و ضربه های دندانی

تشخیص و درمان انواع تروما و ضربه های دندانی | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی تشخیص و درمان انواع تروما و ضربه های دندانی در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان تشخیص و درمان انواع تروما و ضربه های دندانی را مورد بررسی قرار می دهیم. شکستگی تاج دندان: شدت شکستگی تاج از یک ترک حفیف مینایی تا درگیری وسیع پالپی متغیر است. شکستگی تاج در دندانهای شیری شایع نیست.این حالت به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالای استخوان آلویول دندانی کودکان . تشخیص شکستگی دندان: تشخیص شکستگی دندان بر اساس مشاهده بالینی است.دندان را باید از لحاظ لقی که می تواند گویای ا...
بیشتر