تست پالپ برای بررسی زنده بودن دندان

برای این که دندانپزشک مطمئن شود شما به درمان ریشه (عصب کشی‌) نیاز دارید یا خیر، پیش از هر چیز باید مشخص کند آیا پالپ دندان آسیب دیده است یا خیر و در صورت آسیب ‌دیدگی، گسترش آن چگونه است. در صورتی‌ که پالپ دندانها آسیب برگشت ‌ناپذیر دیده باشد تنها راه درمان و نجات دندانها، عصب‌ کشی (درمان ریشه) است. پالپ به بخش مرکزی دندانها گفته می‌شود که حاوی رگهای خونی و عصب ها است. برای این منظور آزمایش‌هایی وجود دارد تا مشخص شود وضعیت پالپ دندان چگونه است. تست زنده بودن پالپ معمولاً علاوه بر دندان مورد نظر، ...
بیشتر