تاثیر دیابت بر دندان

بیماری دیابت بر روی بسیاری از اعضای بدن تاثیر مخرب و بدی دارد و باعث ایجاد مشکلات زیادی مانند بیماری قلبی، آسیب اعصاب، آسیب چشم ها و ... می شود. اما بسیاری از بیماران دیابتی نمی دانند که آنها در معرض ابتلا به بیماری های لثه و مشکلات دندانی نیز هستند. بیماری های لثه نیز می تواند موجب پیشرفت بیماری دیابت شود. مشکلات دهان و دندان در دیابت دیابت باعث افزایش مشکلات دهان و دندان به خصوص بیماری های لثه می شود. بیماران دیابتی در معرض پوسیدگی دندان و عفونت دهانی می باشند. عدم کنترل قند خون در ب...
بیشتر