اندودنتيكس چیست؟ (بخش اول)

اندودنتيكس(تخصص درمان ريشه دندان)- تخصصي از دندانپزشكي است كه علوم پايه و كلينيكي آن شامل تشخيص، پيشگيري و درمان بيماريها وصدمات پالپ و بافتهاي اطراف ريشه مرتبط با پالپ مي باشد. درمان پالپ دندان با نامهاي روت كانال، اندو، عصب كشي و... شناخته مي شود كه اين معمول ترين درماني است كه توسط متخصصين اين رشته انجام مي شود. بيان اينكه دنداني احتياج به معالجه ريشه دارد و يا به اصطلاح عاميانه عصب كُشي يا عصب كِشي شود در بسياري از بيماران ايجاد هراس و اضطراب مي كند و اغلب ترس آنها ناشي از مطالب نادرستي است...
بیشتر

بیماری پالپ و درمان

پالپ دندان را نمیتوان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. پالپ بخشی در مرکز هر دندان است که حاوی عصبها، بافتها و رگهای خونی بسیاری می باشد که مواد مغذی و اکسیژن را تامین میکنند. پالپ دندان به چند صورت ممکن است آسیب ببیند. اغلب در کودکان پوسیدگی دندان یا ضربات آسیب زا، منجر به رخنمون دردناک پالپ و التهاب آن میشود. درمان پالپ در اطفال با نامهای دیگری مانند درمان ریشه (روت کانال)، پالپکتومی (جراحی برداشتن پالپ)، پالپوتومی و عصب کشی نیز شناخته میشود. هدف اصلی از درمان پالپ، درمان، ترمیم و نجات دندان است. ...
بیشتر