بوی دهان ناشی از بیماری ها

بوی دهان ناشی از بیماری ها دستگاه گوارش: در مقالات دانشگاهی بیشتر بر روی دوعامل تاکید شده است 1- بیماری های موضعی مری و معده و 2- باکتری معده و3-یبوست دیورتیکول نوعی بیماری مری است که بر اثر تجمع باکتری ها در حفرات ایجاد شده در دیواره معده، بوی دهان ایجاد می شود. این بیماری بسیار نادر است و به ندرت می تواند علت بوی دهان باشد. اما باکتری معده به نام هلیکوباکتر پایلوری در برخی از مقالات به عنوان عامل بوی دهان معرفی شده ولی در بعضی دیگر، ارتباط آن با بوی دهان رد شده است. با انجام تست های...
بیشتر