سفيد كردن دندانها يا بليچينگ با ليزر چيست؟

ایمپلنت و بریج دندان
سفيد كردن دندانها يا بليچينگ با ليزر چيست؟ بسياري از افراد دوست دارند دندانهاي سفيد و زيبايي داشته باشند بليچينگ يا سفيد كردن به دو صورت معمولي و با ليزر انجام مي شود در مطب من با ليزر انجام مي دهم ابتدا محافظ لثه گذاشته مي شود بعد مواد روي دندان قرارگرفته و با ليزر بليچينگ انجام مي شود در اين روش بسته به زردي دندانها در حد دو تا سه درجه دندانها روشنتر مي شود. و حدود دوسال اين سفيدي دوام دَارد البته در افراد متفاوت است اگر مصرف چاي و قهوه زياد باشد دوامش كمتر است اگر روش دايمي بخواهيد روشهاي دي...
بیشتر