علت بسته بودن کانال دندان

آیا درمان کانال دندان درد دارد؟| بهترین دندانپزشک اصفهان
علت بسته بودن کانال دندان عصب کشی دندان اگر عصب کشی دندان تمام کانالهای ریشه توسط دندانپزشک صورت نگرفت، یعنی به دلایلی نتوانسته دندانپزشک تمام کانال های ریشه را پیدا کند و آنها را پاکسازی و عصب کشی دندان را انجام دهد. لازم است عصب کشی شوند، که در این وضعیت شخص باز هم وجود درد را احساس می کند. در بررسی ها نشان داده است که زمانی که پرکردگی دندان تخلیه می شود، دندانپزشک قادر به عصب کشی یا مشاهده و پیدا کردن کانال دندان اضافه نیست. که مجدداً باید در این وضعیت عصب کشی دندان انجام شود. و یا در شرایط...
بیشتر