ايمپلنت يا كاشت دندان چيست؟

درمان ریشه
ايمپلنت يا كاشت دندان چيست؟ بسياري از افراد در اثر تصادف ،پوسيدگي،كهولت سن و يا ديگر عوامل يكي يا تعدادي يا تمام دندانهاي خود را از دست داده اند و اين ظاهر نازيبايي در شخص ايجاد ميكند به كمك پيشرفت علم ما مي توانيم دندانهاي از دست رفته را به دو صورت متحرك يا همان دندان مصنوعي و يا كاشت دندان ثابت و دايمي جايگزين كنيم كاشت دندان ثابت يا ايمپلنت دايمي و مادام العمر است پوسيده و خراب نمي شود و بهترين روش جايگزيني دندانهاي از دست رفته مي باشد اما در ايمپلنت دو نكته مهم است ابتدا اينكه حتما از نوع م...
بیشتر