انواع پیوند لثه

انواع پیوند لثه | بهترین دندانپزشک اصفهان
آشنایی با انواع پیوند لثه در این مقاله از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان انواع پیوند لثه را مورد بررسی قرار می دهیم. برای پیوند لثه روشهای متعددی وجود دارد که با توجه به نیاز بیمار به کار می گیرند. روشهای پیوند لثه به صورت زیر است: پیوند پدیکِل: در پیوند پدیکل، به جای این که بافت از سقف دهان برداشت شود. از لثه اطراف یا نزدیک دندانی که نیاز به ترمیم دارد برداشت می شود. این زبانه بافتی که پدیکل نام دارد تنها یک طرف آن بریده می شود. و سپس بافت چرخانده می شود. تا روی محل مورد نظ...
بیشتر