روکش های دندان

روکش های دندان دکتر سید حمید رضویان
دکتر سید حمید رضویان دندانپزشک و متخصص درمان ریشه اصفهان ممکن است به دلایل زیر روکش دندانی را برای دندان شما پیشنهاد شود: پرکردگی های بزرگ: وقتی‌ که مقدار کافی‌ از دندان باقی‌ نمانده باشد. محفاظت از دندان ضعیف ترمیم شکستگی دندان پوشاندن ایمپلنت دندانی کاور دندانی که تغییر رنگ داده یا بدشکل است. پوشاندن دندانی که معالجه ریشه شده است. ماده‌ای كه روكش یا هرگونه پروتز دندانی از آن ساخته می‌شود باید با خصوصیات و شرایط دهان سازگاری داشته باشد. انواع روکش دندان: انیله و آنله انی...
بیشتر