انواع دندان از نظر سن رویش و ساختار کلی

انواع دندان از نظر سن رویش و ساختار کلی به طور کلی همه انسان‌ها ۲۰ دندان شیری و ۳۲ دندان دائمی دارند. دندان‌های شیری از حدود شش ماهگی شروع به رویش و بیرون زدن از لثه می‌کنند و از حدود شش‌ سالگی روند جایگزینی آنها با دندان‌های دائمی آغاز می‌شود. با این حال باید بدانید رشد دندان‌ها از مدت‌ها قبل از این که آنها را بتوانید در دهان مشاهده کنید، آغاز می‌شود. برای مثال اگر چه اولین دندان کودک را معمولاً در شش ماهگی مشاهده می‌کنید، اما عملاً در اوایل سه ماهه دوم بارداری رشد آن آغاز شده است. ابتدا تاج د...
بیشتر