انواع خمير دندان

بر اساس مواد تشکیل دهنده خمیر دندان و مورد مصرف آن،خمیر دندانها به سه گروه اصلی تقسیم می‌گردند : ۱-خمیردندانهای فلوراید دار: این خمیر دندان ها می توانند باعث کاهش ميزان و سرعت پوسیده شدن دندان ها شوند. طبق مطالعات متعدد مصرف این خمیر دندانها بمدت طولانی و از دوران کودکی تا ۴۴ درصد از میزان پوسیدگی دندان  می‌کاهد و در نتیجه کمک بزرگی به پیشگیری از پوسیدگی دندان ها می‌نماید. ۲-خمیر دندان های سفید کننده : این گونه خمیر دندان ها دارای مواد ساینده و پاک کننده صابونی و قوی هستند که باعث تمیزی ...
بیشتر