هنگام کنده شدن ناگهانی دندان چه باید کرد؟

گاهی اوقات در اثر حوادث و تصادفات ممکن است دندانتان به طور کامل از جای خود کنده شده و بیرون بیفتد. در چنین شرایطی اقدام فوری می‌تواند دندان را نجات داده و بقای بلند مدت آن را تضمین نماید. در صورت کنده شده دندان چه باید کرد؟ الف – در صورت کنده شدن دندان دائمی چه باید کرد؟ آماده کردن دندان در صورتی که دندان از جای خود کنده شده باشد، باید بلافاصله ظرف کمتر از ٣٠ دقیقه دوباره در جای خود قرار داده شود. برای بازکاشت دندان کنده شده، باید دندان به صورت فیزیکی در حفره دندان خود قرار بگیرد. ...
بیشتر