اصلاح و فرم دندان ها

اصلاح شکل و فرم دندان ها اصلاح شکل و فرم دندانها : در بعضی موارد ممکن است شکل و فرم دندانها بواسطه سایش ، شکستگی ، نقص ژنتیکی و مادرزادی از حالت نرمال خود خارج شده و حالت نازیبا داشته باشد. روشهای درمانی برای اصلاح شکل و فرم ، طول و برجستگی دندان : 1-روش ترمیمی : در این روش با استفاده از مواد همرنگ دندان یا کامپازیت می توان به قسمت شکسته و یا سایش یافته مواد همرنگ را اضافه و شکل دندان را بازسازی کرد. 2- لامینیت و یا ونیر کامپازیت : این روش ها بهترین روش اصلاح شکل و فرم دندان محس...
بیشتر