بلایی نوشابه ها برسر دندان می آورند

آسیب به دندان ها از دیگر مضرات مصرف نوشابه های گازدار شیرین می توان به آسیبی که آنها به دندان ها می زنند اشاره کرد. به گفته محققان، قند با باکتری موجود در جرم دندان واکنش نشان می دهد و اسیدهای مضری تولید می کند که می تواند سیب پوسیدگی دندان ها شود. محققان دانشگاه «بیرمینگهام» متوجه شدند که ضرر نوشابه های گازدار برای دندان ها در سه دقیقه اول که مصرف می شود نسبت به آب میوه ای که به همان اندازه قند دارد، 10 برابر بیشتر است. محققان اسید سیتریک که به نوشابه های گازدار برای دادن طعم دار کر...
بیشتر