سومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان

سومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دندان پزشکی اصفهان

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دندان پزشکی اصفهان

تقدیر وزیر بهداشت از استاد برتر کشور و مخترع دندان های مصنوعی در جشنواره کشوری شهید مطهری اردیبهشت ۹۶

تقدیر وزیر بهداشت از استاد برتر کشور و مخترع دندان های مصنوعی در جشنواره کشوری شهید مطهری اردیبهشت ۹۶

ایمپلنت های فوق تخصصی

ایمپلنت های فوق تخصصی

جایگزینی دائمی دندان های از دست رفته با ایمپلنت های تخصصی و فوق تخصصی

لبخند زیبا

لبخند زیبا

سلامتی و زیبائی دندان های خود را با دندانپزشک متخصص تجربه کنید

خدمات متمایز

خدمات متمایز

تفاوت خدمات دندانپزشکی را با دندانپزشک متخصص تجربه کنید

عصب کشی بدون درد

عصب کشی بدون درد

درمان ریشه (عصب کشی) بدون درد را با ما تجربه کنید