دندان قروچه یا سائیدن دندانها چه تاثیری دارد؟

دندان قروچه ( Bruxism ) یا سائیدن دندانها، Clenching یا فشار عمودی دندانها و بستن مداوم یا متناوب فکین :
گاهی بیماران اظهار می کنند که دندانهایشان در خواب به گفته اطرافیانشان صدا میدهد و بدون اینکه علت آنرا بدانند یا در صدد رفع آن باشند خیلی بی تفاوت از کنار آن می گذرند.
دندان قروچه کردن غالباً بدون وجود یک نارسایی عصبی و یا بروز هر گونه ضایعه ای اتفاق می افتد و این پدیده ای است که در اشخاص سالم نیز دیده می شود.

افرادی که دندان قروچه می کنند را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
۱- افرادی با فشارهای عصبی و اضطراب.
۲- افرادی که بدون فشارهای عصبی دندان قروچه دارند.

به نظر می رسد دندان قروچه به صورت ارثی در افراد دیده می شود و در زنان و مردان به یک میزان شیوع دارد. در واقع دندان قروچه در افرادی که مشلات عصبی ندارند در اثر تماسهای ناجور دندانها بر روی هم و لغزیدن دندانها، باعث صدا یا دندان قروچه می شود و چنانچه این مسئله درمان نشود بصورت یک عادت در می آید و حتی بعد از مدتی به دنبال دندان قروچه دندانها سایش شدید پیدا می کنند و چه بسا تماسهای ناهماهنگ ممکن است دراثر سایش از بین برود ولی دندان قروچه بر اثر عادت همواره ادامه پیدا می کند.
در مواردی که دندان قروچه ناشی از مشکلات عصبی باشد آن هم ممکن است پس از رفع مشکلات عصبی بصورت عادتی تکرار پذیر شود. از مشکلات دندان قروچه علاوه بر سایش شدید دندانها، خستگی عضلات، درد عضلات و حتی محدودیت در حرکات فک پایین هم مشاهده می شود.
پس آنچه که مهم می باشد این است که در صورت بروز یا مشاهده دندان قروچه به دندانپزشک مراجعه و دندانپزشک پس از تشخیص علت ایجاد آن بصورت اولیه که همانا پیدا کردن علت اصلی می باشد اقدام نماید، سپس با یک درمان ساده و ساختن وسیله ای به نام نایت گارد ( Night Guard ) و استفاده آن در هنگام خواب می توان بطور کلی این عادت را حذف نمود.
Clenching یا فشارهای عمودی دندانها به روی یکدیگر هم دقیقاً همان مشکلات دندان قروچه را ایجاد میکند. گاهی افرادی که عصبی می شوند یا ورزشکارانی که ورزشهای سنگین انجام می دهند هم به طور ناخودآگاه دندانهای خود را به هم فشار میدهند. مشکلات Clenching را به نوعی می توان مثل مشکلات ایجاد شده از دندان قروچه نام برد. مثل خستگی عضلات، درد عضلات، محدودیت حرکات فک و … و در درمان آن هم می توان از نایت گارد استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *